Huset är byggt 1972 av Götenehus AB.

© © Gugge & Lotta 2013